duminică, 30 septembrie 2012

La Cernăuţi a fost dezvelită o placă în memoria familiei Hurmuzachi


În ziua de 29 septembrie 2012 s-au împlinit 200 de ani de la naşterea renumitului istoric şi om politic Eudoxiu Hurmuzachi, unul dintre cele mai viguroase mădulare ale ilustrei familii Hurmuzăkeşti, care a jucat un rol deosebit de important în istoria Bucovinei nu numai prin faptul că a fost căpitan al Ţării Bucovinei.

 Alături de alte personalităţi de marcă ale neamului nostru el a participat la Revoluţia din 1848, iar în 1849 a făcut parte din delegaţia care a prezentat împăratului un Memoriu, în urma căruia Bucovina a fost recunoscută că entitate distinctă, cu drepturi egale cu ale celorlalte ducate ale Monarhiei austriece, fiind ruptă de Galiţia. 

Eudoxiu Hurmuzaki a fost şi rămâne primul român care a făcut diverse cercetări în arhivele de la Viena, Pesta şi Lemberg, concretizându-şi marea sa pasiune pentru originea şi trecutul nostru în cele peste 6000 de documente deosebit de importante din istoria neamului românesc, pe care le-a adunat din diverse locuri ale Europei, ca un ctitor de seamă al istoriografiei româneşti moderne.


După moartea sa, aceste documente au intrat în posesia Academiei Române, formând renumita „Colecţie Hurmuzaki”. La 2 august 1872 Eudoxiu Hurmuzaki a fost ales membru titular al Academiei Române. S-a stins din viaţă la 29 ianuarie 1874 la Cernăuţi. Este înmormântat în curtea bisericii din Cernauca. Cu prilejul acestui jubileu preşedintele Fundaţiei Culturale de Binefacere „Casa Limbii Române” din Cernăuţi, scriitorul academician Vasile Tărâţeanu, a reuşit în pofida diverselor oprelişti neîntemeiate, după o luptă de peste 10 ani, să instaleze pe faţada imobilului cu numărul 15 de pe Strada Principală a oraşului Cernăuţi, vizavi de biserica Sfânta Parascheva, o deosebit de frumoasă placă memorială, având incrustate în granit chipurile bătrânului Doxache şi a soţiei lui Ilinca, precum şi a celor trei feciori ai lor mai mari – Eudoxiu, Gheorghe şi Alexandru, – distinse personalităţi ale vieţii culturale, politice şi ştiinţifice ale Bucovinei, care au locuit în casa cumpărată de Hurmuzăkeşti de la Familia Logothetti. 


Trebuie să spunem că manifestarea din 29 septembrie a fost o frumoasă continuare a Colocviului ştiinţific internaţional „Personalităţi bucovinene”, organizat recent de Editura „Alexandru cel Bun”, în cadrul căruia profesori universitari din diverse centre ştiinţifice din România, Moldova şi Polonia au vorbit despre rolul Hurmuzăkeştilor în istoria poporului român de pretutindeni şi în special, din Ţara Fagilor. Dezvelirea plăcii memoriale a început cu un Te-Deum, oficiat de preotul Cristian Gabor, la care au participat nu numai reprezentanţi ai intelectualităţii cernăuţene, ci şi invitaţi de peste hotare, din România şi din Republica Moldova, au luat cuvântul, vorbind despre semnificaţia şi importanţa evenimentului, academicienii Anatolie Hurmuzaki de la Chişinău şi Vasile Tărâţeanu din Cernăuţi, scriitorii Mircea Lutic şi Ilie T. Zegrea din Cernăuţi, Ştefan Hostiuc de la Bucureşti, profesorul veteran Octavian Voronca din Mahala, preşedintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului Arcadie Opaiţ din Cernăuţi.Agenţia de presă Euromedia din Cernăuţi 

Niciun comentariu: