luni, 16 iulie 2012

Delta Dunării

Material realizat de Olesea Stratan, înscris în concursul "Proiect România", organizat de Forumul Internațional al Jurnaliștilor Români (FIJR).

De când Uniunea Europeana s-a extins catre Est, bătrânul continent a devenit practic un teritoriu fără graniţe ,unde orice destinaţie este accesibilă în numai câteva ore. Pentru turiştii cunoscători, România reprezintă o zonă a liniştii. Există un loc miraculos în România ,unde natura se pastrează încă virgină, neatinsă de mâna omului, spaţiu magic în care ai şansa saă admiri mirifice rezervaţii de păsari exotice, ca în Australia, misterioase păduri ca în Tropice, dune de nisip ca în Quatar, herghelii de cai sălbatici
ca în stepele Mongoliei, ritualuri mănăstireşti ca în Rusia. Toate aceste privelisti Dumnezeu le-a reunit într-un colţ al României - în Delta Dunării, un triunghi alcătuit din apă, pământ, vegetaţie şi faună, autentic paradis terestru în continuă schimbare.

Prima atestare istorică despre Delta Dunării a lasat-o Herodot, părintele istoriei, care povesteşte despre intrarea flotei persane a lui Darius în Deltă, după ce poposise la Histria. Strabon indică şapte brâie între care se aflau mici insule - ideie reluată şi de Ptolemeu mai târziu. Pamânturile Deltei încep ca printr-un monumental arc de triumf prin Defileul Cazanelor şi se sfârşeste prin uriaşul, somptuosul şi mirificul evantai al Dunării.

Spectacolul vegetaţiei Deltei se manifestă prin infinite forme şi culori, te fascinează mai intâi prin succesiunea incredibilă a tipurilor de pădure, te hipnotizează mai apoi cu unduirea fără sfârşit a miilor de plante agăţătoare, pentru ca în final să te copleşească definitiv cu liniştea şi măreţia faunei. In spatele perdelelor de vegetaţie, verde şi abundentă, o alta lume îşi păzeşte hotarele. Nu mai puţin de cinci drumuri de migraţie intersectează poziţia Deltei Dunării, iar clima şi diversitatea condiţiilor de viaţă au făcut ca aici să se adune peste trei sute de specii de păsări din Europa, dar şi de pe alte continente. De aceea Delta Dunării îşi merită pe deplin numele de ,,paradis al
păsărilor". Migratoare sau sedentare, oaspeţi de iarnă sau de pasaj, oprite doar pentru refacerea forţelor sau stabilite pentru cuibărit, calme sau agitate, multicolore sau sobre şi serioase, excentrice sau doar elegante, miile de păsări care populează permanent Delta sunt în primul rând o imensă comoară de frumuseţe.

Datorita condiţiilor prielnice de vieţuire, mai descoperi aici o adevarată bogăţie faunistică, formată dintr-o mulţime de specii rare de mamifere, protejate la nivel european. Adevarata bogăţie a Deltei Dunării o reprezintă peştele, pe Dunăre şi în bălţile cu însemnate cantităţi de apă, peştii având toate condiţiile de reproducere şi de creştere. Infinită prin manifestări, cuceritoare prin exuberanţă, unicitate şi mai ales farmec, flora şi fauna Deltei te aşteaptă să descoperi paradisul pierdut în intraga şi tânara lui măreţie. Se spune că odată pentru totdeauna oamenii au pierdut viaţa în paradis şi totuşi, ajungând aici, în Delta Dunării, descoperi că bogăţia, exuberanţa şi măreţia începutului de lume au rămas parcă întregi şi nepieritoare.

Unica delta din lume, declarată rezervaţie a biosferei, Delta Dunării este un muzeu viu al biodiversităţii, un ţinut miraculos în care păşeşti cu sfială, copleşit de spectacolul naturii, în incercarea de a descoperi şi a înţelege regulile după care viaţa, în toate formele ei, îşi construieşte măreţul templu.

Niciun comentariu: