vineri, 1 iunie 2012

Cernăuţi: Preselecţie pentru Festivalul "În grădina cu flori multe"

Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea şi promovareа culturii tradiţionale româneşti, Cernăuţi lansează etapa de preselecție a ediţiei a VIII-a, a Festivalului-concurs Internaţional de folclor românesc "ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”

Festivalul-concurs “În grădina cu flori multe”, ediţia а VIII-a, îşi propune ca principale obiective:

- afirmarea, lansarea şi încurajarea tinerilor interpreţi, promovarea şi stimularea celor mai autentici şi mai talentaţi interpreţi amatori ai cântecului şi dansului popular românesc;

- Implicarea eficientă a mijloacelor mass-media locale, regionale şi naţionale în procesul de valorificare scenică şi promovare a potenţialului artistic şi creativ al tinerilor debutanţi interpreţi de muzică populară românească;

ORGANIZATORI: Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea şi promovareа culturii tradiţionale româneşti, Cernăuţi în parteneriat cu Centrul cultural Bucovina, Suceava.

SCOPUL: Revitalizarea, conservarea şi valorificarea tezaurului muzical-folcloric românesc, popularizarea valorilor spirituale şi culturale ale neamului, propagarea culturii tradiţionale româneşti.

Nu mai puţin important este alt scop al acestui festival:

- dezvoltarea cunoaşterii şi comunicării între copii şi tineri, încadrarea lor în diverse activităţi cultural - artistice naţionale şi internaţionale;

CONDIŢIILE:
La festival participă copii şi tineri de la 6 până la 25 de ani, întruniţi în trei categorii de vârstă: 1. 6 – 11 ani ; 2. 12 – 16 ani ; 3. 17 – 25 ani ;

SECŢIUNILE :

SOLIŞTI VOCALI
Fiecare solist vocal va prezenta în concurs două melodii populare româneşti autentice, o doină sau baladă ( fără acompaniament) şi un cântec de joc ( cu acompaniament), ambele reprezentând zona folclorică din care provine concurentul.

SOLIŞTI INSTRUMENTIŞTI
Fiecare solist instrumentist va prezenta în concurs două piese din care una de virtuozitate.

FORMAŢII FOLCLORICE ( colective etnofolclorice)
Participanţii prezintă două cântece populare româneşti autentice cu caracter diferit sau un fragment de obicei la preferinţa proprie, evoluarea fiind nu mai mult de 10 minute.
Concurenţii selectaţi pentru etapa finală vor dispune încă de un CD cu piese din propriul repertoriu (acompaniament in varianta negativ orchestral ), pentru participarea la Spectacolele organizate în cadrul acestei acţiuni în localităţile din regiunea Cernăuţi.

COSTUMAŢIA PARTICIPANŢILOR:
Costume populare româneşti autohtone, specifice zonei de proveniență a concurenţilor.
- Calităţile interpretative şi artistice, portul şi ţinuta scenică а participanţilor, vor fi apreciate de către juriu, care va fi alcătuit din specialişti în domeniul folclorului, coreografiei, etnografiei şi reprezentanţi ai organizatorilor şi sponsorilor.

CRITERIILE DE APRICIERE:
- autenticitatea liniei melodice şi a textului;
- calitatea artistică şi tehnică a interpretării;
- respectarea specificului zonal corespunzător fiecărui participant;
- reprezentativitatea costumului popular în raport cu zona folclorică de provenienţă a participantului;
- ţinuta artistică şi prezenţa scenică a concurentului;


LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Concursul se va desfăşura în perioada 28 iunie – 1 iulie 2012 , în Sala de spectacole a Centrului de educaţie estetică “Tineretul Bucovinei” Cernăuţi, GALA laureaţilor, premierea şi Recitalul oaspeţilor Festivalului va avea loc duminică 1 iulie 2012 la ora 12.00.

ÎNSCRIEREA:
Participările vor fi anunţate prin trimiterea de către fiecare candidat un dosar care va conţine:
- copie după certificatul de naştere sau paşaport. Pentru secţiunea „Formaţii folclorice”– copie după actul de identitate a instructorului.
- fişa de înscriere completata (după modelul anexat ) Pentru secţiunea „Formaţii folclorice” – CV-ul detaliat.
- CD, cu piesele, care reprezintă propunerile de concurs (pozitiv);
- Partitura orchestrală a cântecului de joc.
- Cota de participare pentru concurenţi în concurs este de 200 grivne ( 25 EURO).
Acest dosar trebuie prezentat (expediat) la sediul Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea şi promovareа culturii tradiţionale româneşti, Cernăuţi la adresa: 58000, or. Cernăuţi, strada 28 iunie, nr. 7 sau prin mail: centrcultperla@yahoo.com ; centrcultperla@gmail.com ; office@artbuc.cv.ua ;

Precizare : Concurenţii din afară se pot înscrie, pentru început, trimiţând documentele necesare si piesele în pozitiv, urmând ca în ziua etapei finale sa achite taxa de participare .

Data limită de primire a materialelor este 8 iunie 2012 , ora 16.00
Rezultatele preselecţiei vor fi afişate pe www.artbuc.cv.ua în data de 10 iunie 2012.
Ordinea de intrare în concurs este hotărâtă de organizator şi nu poate fi supusă contestării.
Materialele prezentate pentru preselecţie nu se returnează.


ACORDAREA PREMIILOR (cu sprijinul sponsorilor)

Marele premiu

I premiu- pentru fiecare secţiune

II premiu- pentru fiecare secţiune

III premiu- pentru fiecare secţiune


Menţiuni - pentru fiecare secţiune - pentru fiecare secţiune

Premiul spectatorilor (simpatiile spectatorilor)

Premii speciale (menţiuni)

Instructorilor participanţilor la festival li se acordă diplome de participare.

Pentru concurenţii din alte ţări, precum şi din regiunile Transcarpatică şi Odessa organizatorii asigură cazarea şi masa. Locurile la cazare sunt rezervate doar pentru concurenţi. În cazul în care sunt mai multe persoane care doresc să însoţească participanţii, vă rugăm să menţionaţi în fişa de înscriere numărul de însoţitori. Contra cost, organizatorii pot oferi însoţitorilor cazare si masa la preturi promoţionale. Tarife cazare şi masă însoţitori/zi: 30 EURO/zi ( cazarea, masa - pensiune completă).

Cheltuielile pentru transport vor fi suportate de către concurenţi sau de organizaţiile pe care ei le reprezintă.

Totodată organizatorii îşi rezervă dreptul de a limita sau a extinde durata, numărul secţiunilor şi al participanţilor invitaţi, în funcţie de posibilităţile de organizare şi nevoile ce se impun în anul respectiv pentru buna desfăşurare a festivalului.

Rezultatele care se vor obţine prin desfăşurarea Festivalului “În grădina cu flori multe” sunt următoarele:

- tinerii solişti vor avea ocazia să valorifice scenic propriile calităţi artistice, creative şi interpretative, în cadrul unor manifestări de înaltă ţinută artistică precum şi prin intermediul emisiunilor Radio şi TV care vor fi difuzate ulterior;

- concurenţii vor avea ocazia să fie evaluaţi de către specialişti în folclor şi vor avea posibilitatea să se autoevalueze în cadrul spectacolelor – concurs din festival; aceştia vor beneficia de consultanţă gratuită din partea specialiştilor în folclor care vor fi implicaţi în acest proiect cultural, pe perioada derulării festivalului;

- vor intra în baza de date a Radio i şi a TV – media parteneri în organizarea şi mediatizarea Festivalului, iar înregistrările audio respectiv video care se vor realiza cu tinerii interpreţi în cadrul festivalului vor fi prezentate de către instituţiile media în emisiunile ulterioare;

se va realiza un CD care va cuprinde melodiile participanţilor ce vor fi prezentate în concurs.

Informaţii suplimentare la numerele de telefon: +38 (0372) 90-42-09 şi +38 050 906 00 99


Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea şi promovareа culturii tradiţionale româneşti, Cernăuţi

Niciun comentariu: