vineri, 27 aprilie 2012

Cum am fost declarat persona non grata în Ucraina

Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis să nu-mi mai permită să merg acasă, în Maramureşul de peste Tisa, pentru a-mi vedea familia, neamurile şi prietenii, până la 24 ianuarie 2017.

În urmă cu o săptămână (21 aprilie 2012), am avut ocazia să merg în Maramureşul din dreapta Tisei, cu un grup de prieteni care nu mai fuseseră niciodată în zona respectivă. După un drum lung prin ţară, am ajuns, într-un final, la Sighetu Marmaţiei, de unde urma să traversăm Podul Istoric, pentru a ne îndrepta spre Slatina, în Ucraina. Odată ajunşi la Punctul de Trecere a Frontierei Slatina, am prezentat paşapoartele vameşilor ucraineni şi urma să primim ''undă verde'' pentru a putea trece graniţa. Numai că, după aproape 45 de minute de aşteptare, timp în care numele noastre erau supuse procedurii de introducere în baza de date, un reprezentant al PTF Slatina mi-a comunicat că am interdicţie de a intra în Ucraina, începând cu data de 24 ianuarie 2012 şi până la 24 ianuarie 2017. În documentul primit de la vameşii ucraineni (care au dat dovadă de o amabilitate rar întâlnită în rândul funcţionarilor), se menţionează doar că decizia prin care cetăţeanului român Dan Sergiu i se interzice accesul în Ucraina aparţine Serviciului de Securitate de la Kiev şi că aceasta poate fi atacată în instanţă (procedură care nu o şi anulează). Motivele unui astfel de abuz, nedemn pentru secolul în care trăim, urma să le aflu de la/prin Ambasada Ucrainei la Bucureşti. Am făcut cale întoarsă spre Sighet, de unde am luat trenul spre Bucureşti. Odată ajuns la Ambasada ucraineană de pe Bulevardul Aviatorilor din capitală, am aflat că cei de la Securitatea ucraineană sunt singurii care, dacă vor, pot să-mi explice de ce nu mi se mai permite să intru în Ucraina.

Interdicţia de a intra pe teritoriul unui stat se aplică, de regulă, în cazul în care o persoană reprezintă o ameninţare pentru securitatea ţării. Prin urmare, nu reuşesc să înţeleg pe ce s-au bazat autorităţile ucrainene atunci când au decis că nu mai am voie să-mi vizitez localitatea şi casa în care am crescut... Toate acţiunile pe care le-am întreprins de-a lungul timpului au fost publice, transparente şi nu ştiu să fi încălcat vreo lege, ucraineană sau românească, în afară de cea care nu-mi permite să călătoresc fără bilet cu mijloacele de transport în comun. Recunosc, am circulat de două ori fără bilet, dar am plătit amenda.

Şi dacă tot nu am încălcat nicio lege, gândul nu poate să-mi sară decât la activităţile pe care le-am desfăşurat în ultimii ani - activităţi care vizau păstrarea identităţii româneşti acolo unde există etnici români, respectând cu stricteţe legile ţării în care aceştia locuiesc. Deşi această promovare a românităţii s-a făcut întotdeauna respectând legile Ucrainei, se pare că autorităţile de la Kiev au considerat că toate aceste acţiuni contravin "normelor" ucrainene (cunoaştem astfel de abuzuri în regiuni precum Odesa sau Cernăuţi şi, nu în ultimul rând, Valea Timocului). Nu-mi rămâne decât să aştept ca Serviciul de Securitate al Ucrainei să-mi răspundă la scrisoarea în care solicit să-mi fie comunicate motivele care stau la baza acestei interdicţii şi ca instituţiile statului român să-şi facă datoria şi să ceară, la rândul lor, explicaţii în acest sens.

Iar dacă acesta este preţul pe care trebuie să-l plătesc doar pentru faptul că sunt român, îl voi plăti. Sunt gata oricând să plătesc un preţ şi mai mare, pentru că nimeni nu poate şi nu are voie să-mi fure identitatea românească.

***

Як мене оголосили персоною нон-ґрата в Україні

Служба Безпеки України вирішила більш не дозволити мені їхати додому, у Мараморош що за Тисою (Закарпатська область), щоб бачити сім’ю, родичів, друзів до 24 січня 2017.

Тиждень тому (21 квітня 2012), мав нагоду поїхати в Мараморош що на правому березі Тиси, разом з друзями , які раніше жодного разу не бували у цієї зоні. Після довгої дорозі по країні ми доїхали нарешті в Сігеті Мармації, де мали проходити через Історичний Міст щоб прямувати до Солотвина що на Україні.

Доїхавши до Митниці Солотвина ми пред’явили свої паспорти українським митникам і стали чекати дозволу переїхати кордон. Але за 45 хвилин, час в який наші прізвищі були включені до бази даних, представник Пункту Переходу Кордону Солотвина довів до мого відома що маю заборону на вхід в Україну починаючи з 24 січня 2012 по 24 січня 2017.

В документі що мені далі українські митники (які до речи показали ввічливість яку рідко зустрінеш серед посадовців) написано лише що рішення за яким румунському громадянину Дан Сержіу заборонено вхід в Україну належить Служби Безпеки України і воно може бути оскаржене в судовому процеси (процедура яка її не може анулювати).

Причини такого зловживання, негідного для віку у якому ми живемо , я мав з’ясувати в Посольстві України в Бухаресті. Але в українському Посольстві мені казали що лиш Українська Безпека може, якщо хоче, роз’яснити чому мені заборонений вхід в Україну.

Заборона входу на території одної держави ставиться, як правило, людини яка є небезпечною для цієї держави. Тому я ніяк не розумію на якій підставі вирішили українські службовці заборонити мені поїхати в село у якому я народився і ріс. Всі мої дії на протязі часу були публічні, прозорі і мені не відомо щоб колись я би порушув жодний українській або румунській закон, окрім той що забороняє безбілетний проїзд у громадянському транспорті. Я признаю, що двічі проїхав без білета, але заплатив штраф.

І якщо я не порушив жодного закону, то майже іде мова про заходи які я провів в останні роки – заходи, які мали мету збереження румунської ідентичності там де існують румуни, сурово поважаючи закони держави де вони живуть. Незважаючи на те що все було проведено завжди згідно законам України і поважаючи українські закони, в Кіїв вирішили що мои дії не спiвпадають з українськими "нормами" (знайомі таки зловживання у таких областях як Черновци, Одеса, та в Сербії, в Валя Тимокулуй).

Я чекатеме на вiдповiдь СБУ на мiй лист в якому, сподiваюсь, висловить причини i сподiваюсь що заклади румунської держави в свою чергу виконуватимуть свої обовязки та вимагатимуть роз'яснення.

Але якщо iнтердикція є цiна яку я маю заплатити лише за те що я румун, я заплачу iї. Я готов платити i бiльше, тому що нiхто не може i не має право красте в мене мою румунську ідентичность.

***

COMMENT J′AI ÉTÉ DECLARÉ PERSONA NON-GRATA EN UKRAINE

Les Services de Securité de l′Ukraine ont decidé de ne me pas permettre d′aller chez moi, dans le Maramureș - une région qui se trouve sur la rive droite de la Tisza (UKRAINE) - pour revoir ma famille, mes parents et mes amis, jusqu′au 24 janvier 2017.
Il y a une semaine (21.04.2012), j′ai eu l′occasion d′aller dans le Maramureș avec un groupe d′amis qui n′avaient jamais été dans la zone mentionnée. Après un long chemin á travers du pays nous sommes arrivés, enfin, á Sighetu-Marmației où on devait traverser Le Pont Historique pour nous diriger vers Slatina, une loccalité située en Ukraine. Quand nous sommes arrivés au point de passage frontalier Slatina nous avons presenté les passeports aux douanniers ukrainiens et on devait recevoir ″feu vert″ pour traverser la frontière. Mais, après environ 45 minutes d′attente, pendant que nos documents étaient verifiés, un représentant PTF Slatina m′a informé que j′ai un interdiction d′entrer en Ukraine, en commençant de 24 janvier 2012 jusqu′au 24 janvier 2017. Dans le document que j′ai reçu de la part des douanniers ukrainiens (qui ont été d′une amabilité rarement rencontrée parmi les fonctionnaires) on mentionne que la décision par laquelle on interdit au citoyen roumain Dan Sergiu d′entrer en Ukraine appartient au Services de Securités de Kiev et que cette décision peut être attaquée au tribunal (une procedure qui ne l′annule pas). Les raisons d′un tel abus, indigne pour notre siècle, j′avais les apprendre a L'Ambassade de l′Ukraine de Bucarest.

Je suis revenu á Sighet, d′où j′ai pris le train pour Bucarest. Quand j′ai été a L′Ambassade ukrainienne ( rue Aviatorilor) de la capitale roumaine, j′ai appris que seulement les Services de Securités ukrainienes, s′ils veulent, peuvent m′expliquer pourquoi je n′ ai pas la permission d′entrer dans mon pays natale, Ukraine.

L′interdiction d′entrer sur le territoire d′un état s′applique, en principe, dans le cas d′une personne qui répresente une menace pour la securité du pays. En conséquence, je ne réussis pas comprendre quelles sont les raisons qui ont déterminé les autorités ukrainiennes de décider que moi je n′ai pas la permission de visiter la loccalité et la maison natale... Toutes les actions que j′ai entrepris au long des années ont été publiques, transparentes, et je ne crois pas que j′ai violé une seule loi, ukrainienne ou roumaine, á l′éxception de celle qui ne me permet pas de voyager sans billet sur les lignes de transports en commun. Oui, je dois reconnaître: j′ai voyagé sans billets, deux fois, mais j′ai payé l′amende.

Et, dans cette situation, si je n′ai violé aucune loi, je pense aux activités que j′ai engagé dans les dernières années, des activités qui avaient comme seul but la conservation de l′identité roumaine dans les zones où habitent des ethniques roumains, en respectant strictement les lois du pays où ceux-ci mènent leur vie. Bien que cette promotion de l′ésprit roumain a été faite toujours au respect des lois de l′Ukraine, on semble que les autorités de Kiev ont considéré que toutes mes actions contraviennent ″aux règles″ ukrainiennes (des abus ont èté enrergistrés dans des autres régions comme Odessa ou Cernăuți - Ukraine et, aussi, Valea Timocului - Serbie).

Maintenat, ne me reste autre chose a faire que j′attendre que les Services de Securité de l′Ukraine me repondent a la lettre où je sollicite connaître les raisons qui ont conduit a cette interdiction et que les institutios de l′état roumain fassent leur devoir et de solliciter, á leur tour, des explications en ce qui concerne cette décision.

Si celui-ci soit le prix que je dois payer seulement pour le fait que je suis roumain, je le payerai.
Je suis toujours prêt de payer un prix encore plus élevé parce′que personne ne peut et n′a pas le droit me voler l′identité roumaine.

***

How I've been declared persona non grata in Ukraine


The Security Service of Ukraine has decided not to allow me to go home, in Maramures - the region on the right bank of the Tisza river (Zakarpattia oblast) - to see my family, my relatives and friends, until January 24th 2017.

A week ago (April 21st 2012), I had the opportunity to go to Maramures with some friends who had never been there before. At the end of a long trip through Romania, we finally got to Sighetu Marmatiei (north-western Romania), from where we were supposed to cross The Historical Bridge, in order to head towards Slatina, in Ukraine. Once we got to the border checkpoint in Slatina, we gave our documents to the Ukrainian border officers and we waited for the "green light" to cross the border. After a 45 minutes wait, while our names were introduced into the data base, a representative of the Slatina border checkpoint told me I was not allowed to cross into Ukraine, from January 24th 2012, until January 24th , 2017. The document I received from the Ukrainian officers (who showed an unusual kindness), only indicates that a decision according to which the Romanian citizen Dan Sergiu is denied access in Ukraine belongs to the Kiev Security Service and that it can be legally challenged (a procedure which does not invalidate the decision). I went to find out the reasons of this abuse, not fit for the century we live in, from the Ukrainian embassy in Bucharest. I returned to Sighet and went to Bucharest, by train. When I got to the Ukrainian embassy on the Aviatorilor Boulevard, in the Romanian capital, I found out that only The Security Service of Ukraine could, if it will, explain why I can't go inside Ukraine.

The interdiction to enter a country's territory usually occurs when someone represents a threat for that country's security. Therefore, I can't understand what the Ukrainian officials' reason was when they decided not to allow me to visit the town and house I was brought up in. Everything I ever did was public, transparent and, to my knowledge, I never broke any Ukrainian or Romanian law, except when I used public transportation without buying a ticket. I admit, I traveled twice without a ticket, but I payed my fee.

So, if I haven't broken any law, I can't think of anything else than my activities over the last years - activities which focused on maintaining the Romanian identity in the places where ethnic Romanians live, strictly respecting the laws of the country they live in. Although this furtherance of the Romanian spirit was always done within the limits of the Ukrainian law, apparently the authorities in Kiev considered that all these actions contravene with the Ukrainian "rules" ( the abuses in regions such as Odessa , Cernatuti and Valea Timocului are known). All I can do now is wait for The Security Service of Ukraine to answer my letter, in which I ask to be told about the reasons of this prohibition, and that the Romanian institutions do their job and ask for explanations.

If this is the price I have to pay for being Romanian, I will pay it. I am ready to pay a higher price, because no one can and no one is allowed to steal my Romanian identity.

joi, 26 aprilie 2012

Interviu cu senatorul Viorel Badea despre comunităţile româneşti din statele vecine

Problemele legate de românii din jurul ţării au revenit, în ultimul timp, în atenţia politicienilor şi a presei din România, în special în urma unor nereguli sesizate în comunităţile româneşti din Serbia, Ucraina sau Ungaria. Cu toate acestea, românii din zonele istorice aflate în afara frontierelor nu ocupă spaţiul cuvenit în agenda românească, fapt care ne împiedică să cunoaştem pe deplin realităţile pe care aceştia le trăiesc. Senatorul Viorel Badea, preşedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul României, ne-a împărtăşit o parte din problemele cu care se confruntă etnicii români din afara ţării.
Reporter: Aş dori să discutăm pentru început despre situaţia actuală a românilor de peste Prut, mai ales ţinând cont de faptul că aveţi şi un cabinet parlamentar la Chişinău, unde, probabil, basarabenii vin cu diferite probleme.

Viorel Badea: Acest cabinet parlamentar funcţionează de doi ani. La început, nu credeam că va fi atât de util, însă, ulterior, mi-am dat seama că este un mare succes ceea ce facem noi acolo, în sensul că, în toată această perioadă, au fost depuse peste 6.000 de memorii de către basarabeni, fie că sunt cetăţeni români sau cetăţeni ai Republicii Moldova.
Reporter: Ce solicită basarabenii în aceste memorii?

Viorel Badea: În primul rând, îi interesează care sunt procedurile pentru redobândirea cetăţeniei române şi consider că este absolut firesc să fie aşa. Noi încercăm să facem o reparaţie morală şi istorică, iar ei, evident, încearcă să-şi recâştige un drept de care au fost deposedaţi în mod abuziv. Nu am făcut altceva decât să venim în întâmpinarea solicitărilor lor şi să propunem această nouă procedură de redobândire a cetăţeniei române, pe care eu încă o consider destul de complicată şi pe care, probabil, în următoarea perioadă de timp, o vom flexibiliza şi mai mult, pentru că există foarte multe solicitări în acest sens. Am mai avut solicitări din partea basarabenilor în ceea ce priveşte modul în care pot obţine vizele pentru România, care este situaţia legată de bursele de studiu oferite de statul român, au mai apelat la noi reprezentanţi ai primăriilor, care vor să afle cum pot să se alăture proiectelor tranfrontaliere, în special pentru refacerea infrastructurii locale. Solicitările sunt destul de multe, iar ceea ce mă bucură este faptul că oamenii vin şi se interesează, România este un subiect foarte important pentru ei, deşi în anumite contexte şi sondaje ar putea părea că nu există un asemenea interes. Basarabenii sunt interesaţi de parcursul european al Republicii Moldova, pentru că ei leagă acest parcurs de evoluţia europeană a României, văd într-adevăr în România unul dintre cei mai mari apărători ai intereselor şi ai itinerarului european al Republicii Moldova. Nu în ultimul rând, mulţi ne întreabă "dar dacă ne-am uni, cum ar fi pentru noi, mai bine sau mai rău?". Prin urmare, trebuie să avem aceste discuţii cu ei, deoarece astfel de chestiuni trebuie să fie dezbătute cu maximă seriozitate şi sinceritate.

Reporter: S-a schimbat atitudinea basarabenilor faţă de România odată cu venirea la putere a Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE)?

Viorel Badea: Sigur că da. În momentul în care electoratul Republicii Moldova şi-a exprimat voinţa de a merge spre statele Europei occidentale, evident că a crescut foarte mult interesul şi faţă de politica din România, şi faţă de modul în care România se mişcă, în calitate de stat european, în rândul celorlalte puteri occidentale. De asemenea, s-a întregistrat o continuă creştere a interesului faţă de România odată cu suplimentarea numărului de burse. Să nu uităm că statul roman a oferit un număr de 5.000 de burse pentru tinerii basarabeni care vor să studieze în România. A crescut interesul pentru România şi odată cu reintrarea în spaţiul mediatic al Republicii Moldova a unor posturi de televiziune sau ziare româneşti, iar media, din punctul meu de vedere, este domeniul hotărâtor atunci când este vorba de o informare obiectivă şi constantă a românilor basarabeni. Sincer să fiu, sunt optimist, însă trebuie să fim în continuare foarte prezenţi ca oameni politici în Republica Moldova. Când spun oameni politici, mă refer la politicieni din toate partidele, pentru că Basarabia nu este atributul unui anumit partid politic, ci reprezintă interesul nostru, al tuturor şi trebuie să fim cu toţii prezenţi acolo. Trebuie să existe o politică mai coerentă a partidelor politice prin parlamentarii din judeţele de frontieră în ceea ce priveşte sprijinirea unor proiecte cu caracter transfrontalier sau care vizează înfrăţirile sau organizarea de simple vizite turistice, cum ar fi vacanţele la mare sau la Dunăre. Din acest punct de vedere, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) este extrem de activ, desfăşurând programe prin care mulţi tineri, nu numai din Basarabia, dar şi din celelalte state locuite de români, vin an de an în România, pentru a se familiara cu valorile româneşti. Aceste politici trebuie să continue, deoarece este important să încercăm să identificăm odată pentru totdeauna valorile care ne reprezintă ca neam, să nu ne mai fie ruşine să spunem că ne iubim naţiunea şi trebuie să facem tot ce este posibil pentru a ne promova identitatea, indiferent de ce am putea să fim acuzaţi. Dacă mergeţi în Basarabia şi le vorbiţi celor de acolo de neamul românesc şi de România, ei sunt extraordinar de emoţionaţi când intră în contact cu aceste valori şi, practic, le conservă şi le promovează ca pe nişte odoare. Ne reîntoarcem asupra acestor valori şi trebuie să le tratăm la adevărata lor dimensiune. Nu cred că există ceva mai pragmatic, decât să-ţi promovezi identitatea.

Reporter: Se discută foarte mult despre Chişinău, Bălţi sau Cahul, dar mai puţin despre Tiraspol sau Tighina. Unde se situează românii din regiunea transnistreană pe agenda oficialilor de la Chişinău şi, de ce nu, a celor de la Bucuresti, ţinând cont de faptul că vorbim despre un teritoriu cu destul de multe probleme? Foarte mulţi şi-au pus speranţe în noua conducere de la Tiraspol.

Viorel Badea: Trebuie să fim realişti şi serioşi. Eu nu-mi pun nicio speranţă în noua conducere a Transnistriei şi a unui stat care nu există. Din punctul meu de vedere, la Tiraspol nu există o nouă conducere, pentru că nu există un stat, Transnistria este un judeţ care, practic, ţine cu administraţia de Chişinău. Primul lucru care trebuie făcut acolo este retragerea trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova, după care, bineînţeles, trebuie să se facă proiecte investiţionale, să se aducă investiţii occidentale, companii multinaţionale, care să fie prezente în zonă.

Reporter: Cum credeţi că se poate implica România în soluţionarea conflictului transnistrean?

Viorel Badea: România trebuie să fie mai activă, mai prezentă şi să folosească instrumentele politicii internaţionale la care ea este parte. Bucureştiul trebuie să îşi informeze permanent partenerii din Uniunea Europeană cu privire la situaţia de facto din Transnistria, iar eu, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru prevenirea conflictelor prin dialog, din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), am propus colegilor mei să organizăm o audiere la această subcomisie, cel mai probabil în toamnă, în care să îi putem pune la curent pe colegii din parlamentele naţionale incluse în APCE cu privire la situaţia reală din Transnistria. Un exemplu în acest sens poate fi situaţia din Valea Timocului, când toată lumea vorbea, dar nimeni nu cunoştea realitatea faptelor din acea zonă. În plus, am făcut o adresă către preşedintele APCE, Jean-Claude Mignon, în care am atras atenţia asupra abuzurilor la care este supusă educaţia în limba română în regiunea transnistreană, pe de o parte, iar, pe de altă parte, DRP are foarte multe acţiuni care îi vizează pe românii din Transnistria, ultima dintre ele fiind o importantă donaţie de calculatoare, care a fost predată la Chişinău tinerilor din Tiraspol, în prezenţa primarului general al capitalei Republicii Moldova, Dorin Chirtoacă. Personal, intenţionez să merg în Transnistria în viitorul apropiat, împreună cu colegi din Parlamentul de la Chişinău. Ceea ce este important pentru noi, politicienii români, este să avem conştiinţa faptului că trebuie să ne implicăm, să protejăm populaţia românească din Transnistria. Chiar dacă în regiunea transnistreană ar locui un singur român, ar trebui să mă preocup de situaţia lui. Din Biblie aflăm că păstorul şi-a lăsat cele 99 de oi şi s-a dus să caute oaia pierdută. Este un lucru firesc, trebuie să alergăm după români oriunde ar fi în lume şi să îi protejăm, mai ales în spaţii destul de controversate, cum este judeţul Transnistria. Trebuie să ne informăm foarte bine partenerii europeni cu privire la ceea ce se întâmplă acolo, ar trebui să forţăm intrarea într-un parteneriat pentru Transnistria, în primul rând pentru că este vecinătatea României, iar în al doilea rând, pentru că avem români care trăiesc acolo, de care noi suntem responsabili. Totodată, din punctul meu de vedere, conducerea Republicii Moldova ar trebui să fie puţin mai dezinvoltă atunci când tratează chestiunea transnistreană şi să îi protejeze mai mult pe cetăţenii Republicii Moldova, care sunt suverani pe acel teritoriu. De asemenea, Biserica Ortodoxă Română ar trebui să fie prezentă în Transnistria.

Reporter: Se poartă tratative în acest sens şi între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă?

Viorel Badea: Biserica noastră este o biserică fundamental spirituală, nu o biserică politică, precum cea din Rusia. "Expansiunea" Bisericii Ortodoxe Române este o "expansiune" dictată efectiv de necesităţi de îmbogăţire şi protejare spirituală a comunităţilor noastre de creştini ortodocşi. Din câte ştiu, au fost şi există în continuare foarte multe discuţii pentru revenirea Bisericii Ortodoxe Române în zonele în care a fost dintotdeauna, iar aceste discuţii au şi legătură cu parohiile noastre din Ucraina sau alte spaţii. Din fericire, avem o biserică deosebit de conştientă de amplitudinea mişcării spirituale şi foarte bine organizată în afara actualelor frontiere ale României. Prin urmare, consider că este absolut necesar să ne orientăm mai mult spre Transnistria şi spre alte astfel de zone şi, totodată, să fim prezenţi cât mai mult, sub toate formele, chiar dacă ajungem la frontieră şi suntem trimişi acasă sau ni se pun piedici, sub o formă sau alta, instituţional sau neinstituţional.

Reporter: Cât de prezentă este România în comunităţile româneşti din Ucraina? Avem trei zone locuite de români – Maramureşul Istoric, Nordul Bucovinei şi Sudul Basarabiei.

Viorel Badea: Într-adevăr, vorbim despre trei zone importante, poate ar fi chiar şi a patra, dincolo de Bug. Situaţia românilor din Ucraina este puţin diferită faţă de celalalte zone, mai ales din cauza mişcărilor destul de haotice din politica ucraineană – au câştigat cei de stânga, îi arestează pe cei ce sunt de dreapta. Donaţiile pe care le facem românilor de acolo sunt supuse unui control nefiresc în Europa mileniului III. De exemplu, dacă vreau să donez nişte cărţi şcolare pentru copiii români din Ucraina, trebuie să trimit câteva exemplare la Kiev, unde există un "conclav al înţelepţilor", care le citeşte pe toate, ca nu cumva să conţină ceva nepotrivit, exact ca în perioada comunistă.
Reporter: Cu toate acestea, România încearcă şi pe această cale să sprijine românii din Ucraina?

Viorel Badea: Încercăm pe toate căile. Intenţionăm să trimitem şi calculatoare, şi manuale. De asemenea, depunem eforturi, de atâta vreme, să înfiinţăm un institut cultural român la Kiev. Ştim bine care a fost istoria neromanţată a acestei iniţiative.
Reporter: Au trecut mulţi ani de la anunţarea acestei iniţiative. Ce anume a împiedicat realizarea proiectului respectiv?

Viorel Badea: Nu există niciun motiv. Probabil că Ucraina nu consideră că suntem atât de demni, încât să primim un argument oficial. Ni se spune doar că pe sub clădirea pe care am identificat-o ca posibil viitor sediu al institutului cultural român la Kiev, trec nişte cabluri de transmisiuni speciale. Dacă am alege o clădire, situată la cinci metri mai încolo, sunt convins să ne-ar spune că şi pe acolo trec cabluri.
Reporter: Nu ar fi mai simplu ca statul român să cumpere un imobil în capitala ucraineană?

Viorel Badea: Ba da, însă riscăm să cumpărăm un imobil, iar ulterior să ni se spună că şi pe sub acel imobil trec cabluri. Este o situaţie foarte delicată şi cred că ar trebui să fim puţin mai direcţi, mai pragmatici în relaţia cu ucrainenii – dacă nu avem posibilitatea să înfiinţăm un centru cultural la Kiev, atunci se închide şi Centrul cultural ucrainean de pe lângă Ambasada Ucrainei în România, situat chiar în centrul Bucureştiului, pe Calea Victoriei. Mai mult, dacă nu se alocă fonduri pentru comunitatea românească din Ucraina, care este foarte numeroasă, nici Bucureştiul nu mai finanţează comunitatea ucraineană din România. Lucrurile trebuie să fie foarte clare. Sper că ucrainenii vor înţelege timpurile pe care le trăiesc şi că, din punctul nostru de vedere, românii din Ucraina reprezintă cel mai important tezaur pe care îl avem în statul vecin. Ucrainenii trebuie să înţeleagă că românii de acolo nu sunt o comunitate care creează probleme sau stârneşte turbulenţe, ci o comunitate care ne poate apropia şi mai mult. Eu sper ca autorităţile ucrainene să înţeleagă lucrul acesta şi să oprească odată şi pentru totdeauna procesul de ucrainizare a şcolilor româneşti. Am făcut foarte multe demersuri în acest sens. Avem şi o comisie mixtă pentru minorităţi, pe care, însă, partea ucraineană a blocat-o. Sperăm să-i facem pe ucraineni să înţeleagă că, în cazul în care avem o relaţie bună şi pe acest palier, creşte şi forţa noastră regională, ca state din sud-estul Europei, în relaţia cu celelalte ţări. Dacă ucrainenii nu încearcă să se despartă de fantomele trecutului sovietic, cu siguranţă că noi nu vom putea renunţa niciodată să promovăm şi să protejăm comunitatea noastră din Ucraina şi evident că dialogul pe această zonă va fi impracticabil, în momentul în care ei nu vor înţelege că trebuie să aplice un tratament corect şi european românilor din statul vecin. Noi am încercat pe toate căile să îmbunătăţim situaţia. Eu, personal, în calitate de membru al Delegaţiei parlamentare române la APCE, am avut foarte multe intervenţii şi propuneri de amendare a unor rapoarte care făceau referire la funcţionarea instituţiilor în Ucraina. Cunoaştem foarte bine episodul cu biserica noastră de la Hagi-Curda, din raionul Ismail, pe care eu nu îl voi înţelege niciodată...
Reporter: Care a fost poziţia faţă de acest caz a domnului Ion Popescu, parlamentar ucrainean de etnie română şi preşedintele Delegaţiei ucrainene la APCE? Este colegul dumneavoastră în cadrul Adunării şi probabil cunoaşteţi activităţile domniei sale.

Viorel Badea: Domnul Popescu este un diplomat desăvârşit, o persoană care, pe anumite componente, este extrem de activă, chiar şi atunci când este vorba de comunitatea românească din Ucraina, însă, când avem de-a face cu subiecte complicate, preferă să nu fie în zona de turbulenţe, să fie puţin în afară. Am întâlnit acest lucru şi la alţi lideri de-ai noştri. Sincer, nici nu ştiu câţi sunt de-ai noştri, pentru că cei care într-adevăr reprezintă interesele comunităţii nu pot să stea deoparte, fără să le pese atunci când se întâmplă ceva cu românii săi şi, mai cu seamă, când este vorba despre o biserică construită într-un spaţiu în care trăiesc etnici români şi unde a mai existat cândva biserică românească, dar a fost dărâmată ulterior de autorităţile ateiste. Aşa că noi vom merge până la capăt pe toate aceste subicte şi cred că, indiferent de oamenii politici din România, pe acest tip de discurs, suntem toţi o apă şi-un pământ. În acest domeniu, suntem foarte bine structuraţi ca politică românească, în favoarea românilor din afara ţării. Sper ca lucrurile să ia o întorsătură favorabilă şi în Ucraina. Atunci când parlamentarii ucraineni au avut nevoie de noi să-i sprijinim în momentul în care se discuta despre izolarea Ucrainei în APCE, am fost alături de statul ucrainean şi am votat împotriva unei astfel de izolări. Am avut o datorie de onoare şi considerăm că nu am greşit. Pe de altă parte, şi ucrainenii trebuie să înţeleagă că, din punctul nostru de vedere, neamul românesc contează mai mult decât frontierele României. Acest lucru trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Misiunea noastră este să protejăm comunităţile româneşti din afara ţării. Nimic nu ne stă în calea realizării acestei misiuni.
Reporter: Există posibilitatea ca, în cazul în care Ucraina nu va respecta drepturile etnicilor români de pe teritoriul său, România să procedeze la fel cum a făcut şi în cazul Serbiei, blocând drumul statului ucrainean spre UE?

Viorel Badea: Cu siguranţă, da. A fost greu până am spart gheaţa, până am revelat oamenilor politici şi opiniei publice româneşti care sunt problemele comunităţii noastre din afara ţării. Cunoaştem episodul de la Bruxelles, când am fost singuri împotriva tuturor, pentru că a trebuit să batem cu pumnul în masă atunci când am susţinut soluţionarea situaţiei legate de comunitatea românească din Serbia. Aşa vom proceda absolut pe toate celelalte componente ale comunităţilor noastre din afara României. Chiar şi atunci când este vorba de eventuale abuzuri la care ar fi supuşi români din statele Europei Occidentale.
Reporter: Ucraina se apropie, totuşi, de UE, iar problemele etnicilor români ar putea rămâne nerezolvate, la fel ca în cazul românilor din Valea Timocului. Îşi va schimba România strategia în acest sens, pentru a preveni unele situaţii întâlnite în relaţia cu Serbia?

Viorel Badea: Ne vom intensifica intervenţiile la nivelul instituţiilor europene în ceea ce priveşte situaţia românilor din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe are ca prioritate situaţia românilor de pretutindeni, iar DRP, la rândul său, şi-a cristalizat foarte mult strategiile privind protejarea comunităţilor româneşti. De asemenea, chiar în cadrul reuniunii anuale a diplomaţiei române, am cerut Ministerului Afacerilor Externe al României să dea o cu totul altă dimensiune Consulatului României de la Cernăuţi. Consider că Cernăuţiul ar trebui să fie în top cinci reprezentanţe diplomatice româneşti. În altă ordine de idei, până să se lipească de marea familie europeană, Ucraina va mai avea de făcut cel puţin 15 paşi, iar noi, la fiecare pas, vom pune pe masă chestiunea respectării drepturilor fireşti ale comunităţii româneşti din Ucraina, aşa cum vom face cu toţi ceilalţi. Interesul nostru este ca Ucraina să facă parte din UE, ca Serbia să fie alături de noi în UE, să avem graniţele în deplină siguranţă, în maximă securitate. Acest aspect, însă, nu poate fi obiect de negociere atunci când vorbim despre comunităţile româneşti. Lucrurile sunt foarte clare: respecţi o comunitate minoritară aşa cum sunt respectate toate comunităţile minoritare din Europa, primeşti undă verde, iar dacă nu faci acest lucru, trebuie să mai încerci o dată, până înţelegi exact ceea ce se întâmplă. Noi, politicienii români, nu ne permitem să facem negoţ cu identitatea românilor de pretutindeni.
Reporter: Au trecut aproape două luni de când România a blocat Serbia în negocierile referitoare la obţinerea statutului de ţară candidat la UE. Sunt vizibile unele schimbări în relaţia Belgradului cu minoritatea românească, după revizuirea între timp a poziţiei Bucureştiului faţă de aderarea Serbiei la UE?

Viorel Badea: Deocamdată, nu. Singura schimbare pe care am văzut-o este că românii de acolo au început să-şi înţeleagă foarte bine locul şi originea. Aceasta este o schimbare extraordinară. Spun că nu există modificări pozitive, deoarece o asemenea decizie s-a resimţit, în special, la nivelul politicii de vârf a Serbiei, aceste unde de şoc neajungând încă până la nivelul autorităţilor locale. Sunt foarte mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale care continuă să-i trateze pe români ca pe un grup fără o identitate bine stabilită. În Serbia, a fost o situaţie puţin ciudată, în sensul că românii se înţeleg foarte bine cu mulţi dintre sârbii care sunt originari de acolo, iar pentru a semăna haos în această comunitate, care are, totuşi, punţi de dialog, autorităţile aduc sârbi naţionalişti din Kosovo, din Bosnia. Noi nu putem să fim de acord cu toate aceste lucruri. Iar faptul că acordul cu Serbia a trecut prin Parlamentul român este o dovadă că Bucureştiul întinde o mână Belgradului. Prin acest acord, cerem instituţiilor europene să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor asumate de partea sârbă privind respectarea drepturilor minorităţilor. Aceasta este o chestiune care, cu siguranţă, va produce efecte. Oricum, acordul respectiv este unul din cei câţiva paşi pe care Serbia trebuie să-i facă pentru a se alătura statelor UE. Noi aşteptăm în continuare soluţionarea situaţiei legate de românii anchetaţi de autorităţile sârbe pe motive etnice, înfiinţarea de clase cu predare în limba română, dispariţia presiunilor la adresa Protopopiatului Dacia Ripensis al Bisericii Ortodoxe Române din Valea Timocului şi intrarea într-o normalitate de slujire în limba română. De asemenea, aşteptăm un răspuns afirmativ atunci când comunitatea românească solicită autorizaţie de construcţie pentru bisericile româneşti din Valea Timocului, precum şi să existe o reprezentare reală la nivel politic a românilor din Timoc, aşa cum sârbii din România beneficiază de reprezentant în Parlamentul de la Bucureşti. Avem toate aceste chestiuni pe agenda noastră de discuţii cu Serbia şi sunt convins că, odată ce Belgradul a intrat pe acest parcurs european, va fi mai uşor să avem un dialog cu autorităţile statului vecin. Trebuie să fim extrem de atenţi şi vigilenţi în ceea ce priveşte monitorizarea situaţiei comunităţii româneşti din Serbia, iar, din acest punct de vedere, presa românească ar trebui să fie foarte prezentă în această zonă. Nu concep să nu existe măcar o ştire pe săptămână la Jurnalul TVR despre ceea ce se întâmplă cu etnicii români din Serbia.
Reporter: Am discutat despre problemele românilor din Serbia şi din Ucraina, două ţări care nu fac parte din UE, însă există şi ţări membre ale UE care se pare că nu respectă drepturile minorităţii româneşti de pe teritoriile lor, mai exact Ungaria şi Bulgaria.

Viorel Badea: Este foarte adevărat. În Bulgaria, românii se confruntă cu problema recunoaşterii lor ca minoritate de către autorităţi. Acestea sunt chestiuni de Evul Mediu, am ajuns să recunoaştem sau să nu recunoaştem o evidenţă. Românii din Valea Timocului bulgăresc au aceeaşi origine etnică pe care o avem şi noi, iar acest lucru este constatat de cei care vizitează frecvent zona respectivă şi văd că, din cele 34 de sate româneşti din Timocul bulgăresc, bătrânii nu ştiu bulgăreşte. Originea lor românească se vede după port, obiceiuri şi modul de viaţă. Toate acestea sunt identice cu ceea ce întâlnim în Mehedinţi şi în Dolj. Dacă facem un studiu al monumentelor din Bulgaria, putem observa evoluţia bulgarizării numelor româneşti pe malul drept al Dunării. Cu toate acestea, avem în continuare discuţii cu partea bulgară, prin intermediul unei comisii mixte, în care cerem permanent să se facă o recunoaştere a minorităţii româneşti din Bulgaria, pentru că nu poţi să spui despre un grup etnic că este de origine necunoscută, mai ales dacă ai argumente de ordin etnico-lingvistic. Tocmai de aceea, nu am putut să înţelegem niciodată de ce a fost promovată această politică, în special în rândul popoarelor slave, în ceea ce priveşte mistificarea originii etnice a românilor care trăiesc în jurul României.
În Ungaria, situaţia este şi mai perfidă. Îmi aduc aminte că, în anii ’20, acolo existau peste 200.000 de români credincioşi greco-catolici. Astăzi, însă, realitatea este cu totul alta. Nu înţelegem de ce se întâmplă acest lucru, din moment ce facem presiuni asupra Ungariei să se renunţe la actuala modalitate de reprezentare a românilor prin autoguvernări, în condiţiile în care există autoguvernări ale românilor care sunt conduse de ţigani, nu de etnici români. A existat permanent un aşa-zis etnobusiness, adică, pentru a avea acces la nişte fonduri, declarai că aparţii minorităţii române. De asemenea, se mişcă foarte greu lucrurile în ceea ce priveşte recunoaşterea bisericii ortodoxe române ca biserică istorică în Ungaria. Nu trebuie să uităm nicio secundă că creştinii ortodocşi români au fost unii dintre pilonii civilizatori ai Ungariei, care au sprijinit cultural şi spiritual această ţară. Totodată, nu pot să înţeleg cum anumite publicaţii ale românilor din Ungaria nu se bucură de sprijinul efectiv al statului maghiar, atâta timp cât etnicii maghiari din România dispun de finanţare şi la nivel de comunitate minoritară, prin organizaţia Communitas, şi la nivel de partid politic, prin UDMR. Toate aceste chestiuni le avem în atenţie, însă, repet, trebuie să fim mai hotărâţi şi mai insistenţi.

Sursa foto: Viorel Badea
Interviu realizat de Sergiu Dan, pentru Agenţia de presă RADOR