miercuri, 29 februarie 2012

Bibliotecă mobilă cu carte românească, la Cernăuți

Zilele acestea în regiunea Cernăuţi a început să funcţioneze o bibliotecă mobilă cu carte românească pentru etnicii români din nordul Bucovinei, iar în judeţul Suceava funcţionează o bibliotecă mobilă cu carte ucraineană pentru satisfacerea necesităţilor spirituale ale vorbitorilor de limbă ucraineană din sudul Bucovinei. Această nouă formă de activitate este rezultatul implimentării programului de colaborare între Biblioteca ştiinţifică universală regională „Volodymyr Ivasiuk” din Cernăuţi şi Biblioteca judeţeană „I.G.Sbiera” din Suceava. Acest program este finanţat de Uniunea Europeană. Intelectualitatea românească din Bucovina de Nord şi cea ucraineană din Bucovina de Sud nu o singură dată a abordat problema asigurării cu carte în limba maternă pentru românii din regiunea Cernăuţi şi ucrainenii din judeţul Suceava. Însă cea mai eficintă soluţie a oferit-o implimentarea programului de colaborare dintre bibliotecile principale din Cernăuţi şi Suceava, susţinut de partea comunitară. De menţionat că el se desfăşoară în cadrul programului trilateral Ucraina-România-Republica Moldova. Funcţionarea bibliotecilor mobile este un argument ponderabil al faptului că s-a trecut la realizarea în practică a programului dat. Aşa consideră şi Gabriel Cărăbuş, directorul bibliotecii „G.I.Sbiera” din Suceava:

„Proiectul nostru comun „Bibliotecile – porţi deschide spre cunoaştere” se află în cea de-a zecea lună de implimentare. Până acum am avut organizate două runde de activităţi cu participanţi şi o rundă de activităţi cu carte şi m-aş referi la dialogurile interculturale care au avut loc şi la Suceava, şi la Cernăuţi, cu participarea şi a bibliotecarilor, şi a scriitorilor de limbă ucraineană din judeţul Suceava şi a celor de limbă română din Cernăuţi. În luna august anul 2011 s-au desfăşurat aceste două runde de activităţi care au fost destul de fructuoase prin faptul că participanţii au donat din lucrările pe care le-au editat de-a lungul timpului, lucrări, care acum pot fi cunoscute publicului sucevean şi cernăuţean prin vitrinele care sunt organizate la sediile celor două instituţii. Ulterior am avut organizate în lunile noiembrie-decembrie, runda a doua de activtăţi pentru perfecţionarea bibliotecarilor şi, anume, valorificarea potenţialului informaţional al bibliotecilor publice cu workshop-ul biblionet „Lumea în biblioteca mea”, care a avut loc la Suceava şi o conferinţă internaţională, cu tema „Bibliotecile publice contemporane şi potenţialul informaţional”, conferinţă, care s-a desfăşurat la Cernăuţi. Aceste activităţi teoretice au fost completate cu unele activităţi practice, participanţii la acest proiect având posibilitatea să viziteze câte 5 biblioteci din judeţul Suceava, şi respectiv, 5 biblioteci din regiunea Cernăuţi. Din punct de vedere profesional, consider că cele două activităţi şi-au atins scopul. Bibliotecarii au reuşit să se cunoască şi astfel să aibă şansa ca în viitor să organizeze proiecte mult mai durabile”, a menţionat Gabriel Cărăbuş

În ultima decadă a lunii februarie biblioteca mobilă a ajuns în regiunea Cernăuţi şi se va afla mai mult timp la Biblioteca raională „Gheorghe Asachi” din Herţa, precum şi la bibliotecile din Crasna, Storojineţ şi Mahala.

La realizarea proiectului sunt antrenaţi şi oamenii de literă. Cum apreciază scriitorii români din regiunea Cernăuţi această acţiune am încercat să aflăm de la preşedintele Reuniunii Scriitorilor Români din oraşul Cernăuţi, Ilie Tudor Zegrea.

„Nu doar ca scriitor, dar şi ca simplu cititor, aş vrea să spun că orice carte nouă care a ajuns într-o bibliotecă din oraş sau din sat este o bucurie pentru mine. Bibilotecile publice din localităţile româneşti ale regiunii Cernăuţi duc lipsă de carte românească. Cărţile aduse în cadrul acestui proiect sunt ca o picătură de apă într-un ocean”, a conchis scriitorul Ilie T. Zegrea.

O bucurie mai mare pentru bibilotecarii din comunele româneşti ale regiunii Cernăuţi nu poate să existe, decât atunci când primesc noi fonduri de carte, aceştia recunoscând faptul că literatura în limba română care există în bibilotecile din nordul Bucovinei este mult prea departe de a satisface toate cerinţele cititorilor. Aceeaşi situaţie poate fi întâlnită şi în bibliotecile din unele localităţi din judeţul Suceava, unde trăiesc reprezentanţii comunităţii ucrainene. Cei implicaţi în derularea acestui proiect sunt siguri că vor urma şi alte proiecte, activităţi, care vor îndreptăţi aşteptările cititorilor din Ucraina şi România şi vor îmbogăţi fondul de carte în limbile română şi ucraineană.


Sursa: Vești din Nordul Bucovinei - UNION

Niciun comentariu: