luni, 21 noiembrie 2011

Perfecționarea accesului la informare și educație în județul Suceava și regiunea Cernăuți

Biblioteca Bucovinei ,,I.G. Sbiera” Suceava, în parteneriat cu Biblioteca Ştiinţifică Universală Regională ,,M. Ivasiuc” Cernăuţi, Consiliul Judeţean Suceava şi Muzeul Bucovinei, a demarat începând cu data de 7 mai 2011 implementarea proiectului „Bibliotecile – Porţi Deschise spre cunoaştere”, având o valoare totală de 97.000 Euro (echivalentul a 395.857 lei, curs InforEuro luna mai 2011).

Prin acest proiect sunt urmărite obiective ce se referă la întărirea cooperării româno-ucrainene, în vederea dezvoltării celor două ţinuturi de graniţă, judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi, în domeniul cultural şi educaţional, respectiv intensificarea cooperării între instituţiile publice, societăţi culturale, scriitori, bibliotecari, pentru o mai bună cunoaştere a moştenirii culturale şi spirituale din această zonă transfrontalieră.

În acest scop, instituţiile partenere vor derula în perioada următoare, în asociere cu IREX România, o serie de activităţi puse sub genericul «Perfecţionarea accesului la informare şi educaţie prin dezvoltarea serviciilor noi în biblioteci».

Astfel, pe 24 noiembrie, la sediul Bibliotecii Bucovinei, Sala de Artă „Elena Greculesi”, va fi organizat Workshop-ul „Biblionet - lumea in biblioteca mea”, în cadrul căruia vor avea loc prezentări şi dezbateri pe tema BIBLIONET – BIBLIOMIST, cele două programe naţionale finanţate de către Fundaţia Bill&Melinda Gates din SUA şi implementate în România, respectiv Ucraina, de către IREX. A doua zi, pe 25 noiembrie, se va desfăşura partea practică a întâlnirii, prin cunoaşterea la faţa locului a unor modele de bune practici, bibliotecarii cernăuţeni urmând a se deplasa la Centrele Biblionet cu acces la Internet din bibliotecile publice Fălticeni, Gura Humorului, Solca, Rădăuţi şi Calafindeşti.

În acelaşi timp, pe 7 decembrie, dar de această dată la sediul Bibliotecii Regionale din Cernăuţi, Centrul Internet, va avea loc Conferinţa internaţională cu tema „Bibliotecile publice contemporane şi potenţialul informaţional – probleme, discuţii, perspective”, urmând ca pe 8 decembrie bibliotecarii suceveni să viziteze şi să aibă discuţii cu bibliotecarii din centrele raionale de informare de la Herţa, Oprişeni, Tereblecea, Crasna şi Storojineţ.

Prin aceste activităţi, al căror obiectiv este intensificarea cooperării transfrontaliere dintre cele două biblioteci prin transferul de bune practici şi schimburi de experienţă, se urmăreşte punerea în dezbatere într-un cadru profesional adecvat a diversificării serviciilor în bibliotecile publice şi consolidarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră, grupul ţintă fiind format din 40 de bibliotecari din judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi.

Informaţii suplimentare despre proiect şi despre evenimentele organizate pot fi oferite atât la sediul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, cât şi la tel 0230/530798, de Gheorghe-Gabriel Cărăbuş, Lăcrămioara Cocuz sau Bogdan Murgoci.

Niciun comentariu: