vineri, 8 februarie 2008

MIHAI PAVEL - BISERICA ŞI CULTURA ÎN SATELE MARAMUREŞENE DIN DREAPTA TISEI


   Biserica în satele maramureşene din cele mai vechi timpuri a avut un rol covârşitor în întreaga viaţă spirituală a societăţii, inclusiv în activitatea statului. S-a ocupat de onstruirea şi educarea copiilor şi tineretului, în însuşirea ştiinţei de carte în limba poporului, înfiinţând şcoli pe lângă parohiile şi mai ales mănăstirile din subordinea diecezelor respective.
De aici şi expresia „Şcoala e în tinda bisericii”. Dacă la început conţinutul acestui învăţământ elementar era extrem de redus, se limita la însuşirea scrierii, citirii, catechismul, cântările bisericeşti şi mult mai târziu noţiuni de geografie, istorie, economie.
Mihai Pavel a reorganizat întregul învăţământ românesc maramureşean pe baze naţionale cu programă, dascăli, manuale româneşti.

   Fără îndoială şi Mihai Pavel a fost unul dintre bărbaţii fruntaşi ai naţiunii noastre şi în problema făuririi unităţii cultural – politice. Dacă în 1854 a activat puţin timp ca paroh al Apşei de Jos, pe urmă a fost dus şi însărcinat cu conducerea cancelariei episcopale din Gherla, pentru ca în anul 1860 să fie numit paroh al Slatinei şi din 1861 vicar episcopal al întregului comitat al Maramureşului.

   Aeastă fericită numire a avut urmări deosebit de valoroase pentru Slatina ca reşedinţă vicarială cât şi pentru dezvoltarea cultural – politică a întregului Maramureş.
Pri rolul jucat de vicarul Mihai Pavel în coordonarea întregii activităţi cultural – religioase şi politice în Maramureş, Slatina a devenit capitală a acestui străvechi ţinut românesc.
   Mihai Pavel era personalitatea în jurul căruia s-au grupat toţi intelectualii români clerici ori laici; el reprezenta interesele naţionale în faţa forurilor până la nivel guvernamental, inclusiv la Curtea Imperială Vieneză.

   Împreună cu comitele suprem Iosif Man, Petru Mihali, dr. Ioan Mihali, Vasile Mihalea, Gavrilă Mihali; Mihai Pavel a înfiinţat „Asociaţiunea pentru cultura poporului român din Maramureş”, care şi-a propus culturalizarea populaţiei româneşti din satele maramureşene în spiritul idealurilor naţionale. Mare patriot, Mihai Pavel moare la 1 iunie 1902 şi este înmormântat la biserica greco-catolică din Slatina, ctitoria sa, astăzi biserică ortodoxă.

Sursa: Maria Opriş,
Slatina, Ucraina

Niciun comentariu: